Onze school

De Statenschool: uw Jenaplan kindcentrum vanaf 0 jaar
 

Op de Statenschool werken wij elke dag aan jouw ontwikkeling. Wij geven je de ruimte om jezelf optimaal te ontwikkelen. Hier mag jij ‘eigen-wijs’ zijn, jezelf zijn en mondig zijn met wederzijds respect. Op onze jenaplanschool gaan wij met elkaar in gesprek, leren wij filosoferen en ‘out of the box’ denken. Op deze manier ontwikkel jij jezelf tot een kritisch persoon die open staat voor anderen en andere ideeën.

Je zet zelfstandig en zelfverzekerd steeds de volgende stap in deze wereld. Je werkt, speelt en leert met verschillende kinderen en je respecteert daarbij verschillende culturen. Diversiteit en tolerantie staan centraal binnen uitdagende maatschappelijke thema’s. We gaan met elkaar in gesprek en leren van en met elkaar.

Op De Statenschool werk jij samen met anderen en je neemt verantwoordelijkheid voor jouw eigen leerdoelen. Deze leerdoelen zijn leidend. Jij leert er lezen en schrijven door middel van levend taalonderwijs, gekoppeld aan een thema. Zo krijgt taal betekenis en gaat kennis leven. Naast de cognitieve vakken heb je veel ruimte voor creativiteit en
jouw sociale emotionele ontwikkeling.

Wij zijn betrokken bij elkaar en kennen en waarderen ieders kwaliteiten. Op die manier dragen wij met elkaar zorg voor een fijne sfeer en een veilige leeromgeving waar jij je met plezier kan ontwikkelen tot iemand die met hart, hoofd en handen in deze wereld zijn kansen benut.

De Statenschool als veilige basis van waaruit iedereen zich, met vertrouwen in zichzelf, wil ontwikkelen en wil investeren in de ander. Samen met de ouders willen we deze missie realiseren.

Bent u op zoek naar een fijne school voor uw kind?
Wij nodigen u graag uit voor een informatief gesprek en een rondleiding.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hier leest u het Toelatingsbeleid van onze stichting, met aanvullende kaders voor aanmelding.